Francisco Mancellos – 12 anos

“Escola”: Conde de Oeiras
“Região”: Centro
“Autores”: Francisco Mancellos
“Sexo”: M
“Idade”: 12